Constructor Vendrell

Inici Constructor Vendrell Equip

L'equip de Constructor Vendrell

Construcció Maresme

Josep Mª Vendrell és el fundador de l'empresa. Actualment ocupa el càrrec de gerent i supervisa els treballs a peu d’obra. La seva gran experiència, proporciona un valuós actiu per l'empresa doncs assegura un control total de l’obra.

Constructor Vendrell compta amb un cap d’obra el qual és el coordinador dels industrials i la direcció facultativa i que controla la correcta execució dels treballs dins de la planificació establerta.

Un arquitecte tècnic desenvolupa la vesant tècnica de l’obra. Efectua un seguiment dels diferents industrials contractats per a la revisió dels materials, equips i sistemes constructius tot assegurant una correcta execució de les obres segons el Pla de Control de Qualitat i vetllant pel compliment del Pla de Seguretat individual i col•lectiu de l’obra.


Constructor Vendrell disposa d'un departament administratiu que gestiona tota la documentació relacionada amb cada un dels projectes realitzats.